Pametni ormar javne rasvjete

Klasičan ormar javne rasvjete koji se koristi na području Republike Hrvatske. Konfiguracija varira prema količini priključaka, a ovisi o HEP području. Unutar ormara postavljeno je pametno brojilo s integriranom GPRS komunikacijom. Koristimo električno brojilo AM550 koje proizvodi Iskraemeco.

Preuzmite brošuru

Osnovne značajke

 • Udaljeni nadzor i upravljanje javnom rasvjetom
 • GPRS Komunikacija
 • DLMS protokol
 • Trofazni priključak
 • Ugrađena sklopka za udaljeno paljenje i gašenje
 • Podržana mjerenja:
  • djelatna energija i snaga
  • 4Q jalova energija i snaga
  • prividna energija i snaga
  • trenutna vrijednost napona
  • struje, faktora snage
  • frekvencije i snage
  • apsolutno mjerenje djelatne energije i snage
  • vektorska i aritmetička mjerenja
 • Mjerne vrijednosti se očitavaju iz WEB poslovne aplikacije LEDA ECO LUNA


Tehnički podaci

 • Sat realnog vremena
 • Klasa točnosti: IEC 1, MID B
 • Sedmodnevni kalendar paljenja/gašenja
 • Nazivni napon: 3 x 230/400 V, 3 x 110/190 V
 • Maksimalna struja opterećenja: 85A
 • Radna temperatura: od -25° do +55°


Upravljanje

 • MTU
 • Luxomat
 • LEDA ECO LUNA

Vrh